Aktualności

O projekcie

Projekt  "Ars Docendi - rozwój kompetencji dydaktycznych kadry UJ" jest finansowanym ze środków POWER cyklem szkoleń i konsultacji dedykowanych nauczycielom akademickim UJ. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 300 nauczycieli akademickich wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie innowacyjnych metod kształcenia, umiejętności informatycznych, prowadzenia zajęć w języku angielskim, zarządzania informacją, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia.  Więcej w zakładce kursy (link).

 

 
Metody:
 
Podstawy kształcenia opartego na   problemie (PBL)
    Coaching, mentoring, tutoring
Grywalizacja
 
    
Kompetencje informatyczne:
 
Statistica, Origin, SPSS, CorelDraw, Moodle (Pegaz)
Web 2.0 
Systemy operacyjne
     

 

Zarządzanie informacją:

 
Poszukiwanie informacji i ocena
wiarygodności,bazy danych
Własność intelektualna
 
 

Kompetencje językowe (j. angielski):

Prowadzenie zajęć w j. angielskim

Podstawy kształcenia opartego na problemie (PBL),

Coaching, mentoring, tutoringGrywalizac

Projekt jest realizowany w okresie 2.11.2017 do 31.10.2019 roku i  zakłada, że wszyscy nauczyciele akademiccy objęci wsparciem w ramach projektu, wykorzystają uzyskane kompetencje  dydaktyczne w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia te będą miały wymiar co najmniej jednego semestru i rozpoczną się w trakcie trwania projektu (nie później niż w październiku 2019).

Zróżnicowana oferta sprawia, że każdy nauczyciel akademicki znajdzie tu obszar dla siebie, a szkolenia prowadzone w małych grupach i wzbogacone o indywidualne konsultacje to najlepsza droga, żeby uczyć skuteczniej. Profesjonalna oferta, przygotowana na bazie wieloletniego doświadczenia Ars Docendi UJ, uznani prowadzący, możliwości uczestniczenia w jednej z kilku (2-5) edycji kursu - to tylko niektóre zalety programu.

Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Zespół Projektowy

Kontakt

Biuro Projektu "Ars Docendi - rozwój kompetencji dydaktycznych kadry UJ"

 

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gołębia 24, pok. 013

31-007 Kraków

power.arsdocendi@uj.edu.pl

Tel.: 12 663 39 31